بریل 6 محور موتور بزرگ + 6 عدد فون

نام و نام خانوادگی : Hamid Jamshidian
موبایل : 09336225539
ایمیل : hamidzjam@gmail.com


توضیحات:

در حد و فون مشکی و سفید مخمل فون های آبی و خاکستری و سبز و قرمز هم سوزنی