انتخاب های شما :
مشاهده فیلترها
سه پایه Able 300DX اسلیک
سه پایه Able 300DX اسلیک
(0)

برند Slik

ظرفیت تحمل وزن 5 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 155 سانتی متر

حداقل ارتفاع 47 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
1,075,000 تومان
سه پایه EX-Macro ولبون
سه پایه EX-Macro ولبون
(0)

ظرفیت تحمل وزن 1.5 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 56.4 سانتی متر

حداقل ارتفاع 20.3 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
240,000 تومان
سه پایه ZF-300 اسلیک
سه پایه ZF-300 اسلیک
(0)

برند Slik

ظرفیت تحمل وزن 2 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 132 سانتی متر

حداقل ارتفاع 49.5 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
300,000 تومان
سه پایه A150FBR0 بنرو
سه پایه A150FBR0 بنرو
(0)

برند Benro

ظرفیت تحمل وزن 3 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 159 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
312,000 تومان
سه پایه ZF-400 اسلیک
سه پایه ZF-400 اسلیک
(0)

برند Slik

ظرفیت تحمل وزن 2 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 152 سانتی متر

حداقل ارتفاع 52.5 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
380,000 تومان
سه پایه U5500 اسلیک
سه پایه U5500 اسلیک
(0)

برند Slik

ظرفیت تحمل وزن 1.58 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 143 سانتی متر

حداقل ارتفاع 54 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
500,000 تومان
سه پایه EX-540 ولبون
سه پایه EX-540 ولبون
(0)

ظرفیت تحمل وزن 2 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 156 سانتی متر

حداقل ارتفاع 130 سانتی متر

وزن سه پایه 1.45 کیلوگرم


مشاهد و خرید محصول
525,000 تومان
سه پایه EX-630 ولبون
سه پایه EX-630 ولبون
(0)

ظرفیت تحمل وزن 4.9 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 168 سانتی متر

وزن سه پایه 1.7 کیلوگرم


مشاهد و خرید محصول
550,000 تومان
سه پایه A350FHD1 بنرو
سه پایه A350FHD1 بنرو
(0)

برند Benro

ظرفیت تحمل وزن 4 کیلوگرم

دارای پن هد با سه محور

حداقل ارتفاع 42 سانتی متر

حداکثر ارتفاع 144 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
585,000 تومان
سه پایه EX-640 ولبون
سه پایه EX-640 ولبون
(0)

ظرفیت تحمل وزن 3 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 170 سانتی متر

حداقل ارتفاع 142 سانتی متر

وزن سه پایه 1.68 کیلوگرم


مشاهد و خرید محصول
600,000 تومان
سه پایه A3580F بنرو
سه پایه A3580F بنرو
(0)

برند Benro

ظرفیت تحمل وزن 15 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 176 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
648,700 تومان
سه پایه Sprint PRO II 3-way GM اسلیک
سه پایه Sprint PRO II 3-way GM اسلیک
(0)

برند Slik

ظرفیت تحمل وزن 2 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 162 سانتی متر

حداقل ارتفاع 17.7 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
860,000 تومان